Home » HF Yagi Bi-banda Warc

HF Yagi Bi-banda Warc

THF2e warc €.292,00 iva inclusa

THF2e warc €.292,00 iva inclusa - PKW Antenna System

Direttiva bi-banda 12-17 metri
18-24 MHz

THF3e warc €.407,00 iva inclusa

THF3e warc  €.407,00 iva inclusa - PKW Antenna System

Direttiva bi-banda 12-17 metri
18-24 MHz